1e Consult

Eerste consult / behandeling

Om een goed inzicht te krijgen van Uw klachten zal de acupuncturist op het eerste consult een uitgebreide anamnese doen. Dit polshoudt in dat dmv het stellen van gerichte vragen Uw klacht zo goed mogelijk inzichtelijk gemaakt wordt, zodat er een zo effectief mogelijke behandeling kan worden verkregen. Deze vragen zijn natuurlijk erg afhankelijk van Uw klacht(en). Bij b.v. acute klachten zal de anamnese ( de vragen ) natuurlijk anders zijn als bij klachten welke al jaren bestaan. Afhankelijk van de klachten kunnen deze vragen betrekking hebben op pijn, hoe lang bestaat de klacht, voeding, voedingsgewoontes, leef- of werkomstandigheden, het emotionele welbevinden, stress, de relatie van de klacht met bv. het weer, zoals hitte, koude of vocht, enz. Zoals ik al zei, dit is natuurlijk afhankelijk van de klacht(en) waarmee U komt.

Whu XingEen acupuncturist verkrijgt zijn informatie uit dat wat de patiënt hem verteld, maar om de anamnese compleet te maken zal er ook gekeken worden naar lichamelijke signalen welke eveneens informatie kunnen verstrekken over het functioneren van het lichaam. Ook het voelen van de pols en het kijken naar de tong geeft de acupuncturist belangrijke informatie over de ontwikkeling van de klacht en het functioneren van het lichaam op dat moment. Als de klacht voor de acupuncturist inzichtelijk is gemaakt, zal hij een behandelplan samenstellen. Voor een acupuncturist is dit een prikrecept, een verzameling acupunctuurpunten welke hij met een bepaalde naaldtechniek wil prikken. Dit behandelplan zal altijd met U doorgesproken worden en ik zal U daarbij aangeven welke acupunctuurpunten ik in het behandelplan wil prikken. Hierbij moet ik aantekenen dat door de behandeling de klacht natuurlijk verandert, immers, de pijn verdwijnt, eczeem trekt zich terug naar een bepaald lichaamsgedeelte, enz, en het is dus zaak om op deze veranderde pathologie accuraat te reageren, en het prikrecept aan te passen en hierdoor als het ware “mee te groeien” met de klacht die langzaam maar zeker uit het lichaam verdwijnt en waarin het lichaam een nieuwe balans aan het zoeken is. Indien de patiënt instemt met deze behandeling, zal er een afspraak gemaakt worden.

De acupunctuur behandeling

Het prikken gebeurt met erg dunne, steriel verpakte naaldjes, welke met een bepaalde needlenaaldtechniek ingebracht worden. Deze naaldjes zijn steriel verpakt, geschikt voor eenmalig gebruik en absoluut veilig. Van het inprikken voelt U weinig. De naaldjes worden in een bepaalde volgorde ingebracht en blijven van 10 tot 30 minuten zitten. Aan het einde van de behandeling verwijdert de acupuncturist de naaldjes in een bepaalde volgorde en Uw eerste behandeling is klaar ! Over het algemeen duurt een consult 45 tot 60 minuten.

Electro-acupunctuur

Electro- acupunctuur is een meer moderne acupunctuur methode. Hier wordt met een kleine elektrische spanning middels een batterijtje naar de acunaaldjes gestuurd welke op deze wijze gestimuleerd worden. Het is vrijwel pijnloos.

ear acupunctureOoracupunctuur

Ooracupunctuur berust op reflex-somatotopie. Hier is veel onderzoek in gedaan en dat resulteerde in een wetenschappelijke therapiemethode.  Tegenwoordig wordt het veel toegepast in o.a. anti tabak programma’s, maar de methode is voor veel meer toepassingen erg effectief. In Nederland zijn er momenteel al meer dan 10 ziekenhuizen met pijnpoli waar acupunctuur als behandelmethode wordt gebruikt. Het therapiegebied strekt zich uit over het hele menselijke lichaam en is zeer uitgebreid. Met name het bewegingsapparaat, banden, pezen, spieren en gewrichten evenals de rug reageren verbluffend op auriculo-acupunctuur. Het is een uitstekende methode om het lichaam snel en bijzonder effectief te behandelen.

 Hoeveel behandelingen zijn er nodig?

Dit is moeilijk te zeggen omdat dit uiteraard per klacht verschillend is. Bestaat de klacht al sinds lange tijd of pas sedert een paar weken, is het acuut of chronisch, enz. Ieder mens is verschillend en uniek, dus klachten zullen zich op verschillende manieren openbaren. Vaak kan ik U een richtlijn geven hoeveel behandelingen U nodig heeft, maar bij sommige klachten (pathologieën of syndromen) is deze inschatting moeilijk en wordt dit pas duidelijk tijdens de behandeling.

Privacy

Conform de geldende regels in de gezondheidszorg dient er vertrouwelijk met Uw patiëntengegevens te worden omgegaan. Zonder Uw (eventuele schriftelijke) toestemming mag aan derden geen informatie worden verstrekt. U hebt te allen tijde recht op inzage in Uw dossier.