Acupunctuur

Traditioneel Chinese Geneeskunde

Acupunctuur is al ruim 3500 jaar een van de methodes van de Traditionele Chinese Geneeskunde (TCM). De Traditionele Geneeskunde beschouwt de mens altijd als geheel, in samenhang met zijn omgeving, achtergrond, leefomstandigheden, voedingsgewoontes, enz. Het lichaam en geest zijn een twee-eenheid welke in harmonie met elkaar moeten  samenwerken. Bij conflicten zoals sterke emoties, stagnatie, blokkades, een tekort of teveel aan activiteit e.d. heeft dat zijn weerslag op het lichaam. Bij langdurende conflicten wordt de lichaamsenergetica verstoord en dan ontstaat er ziekte. Andersom, als het lichaam ziek wordt, verstoord dit de harmonie van ons bewustzijn, ons mentale welbevinden.

Meridian2Het TCM kent het denkraam “San Bao”, vertaald als “de drie schatten”. De samenwerking en harmonie tussen de Geest, (ons bewustzijn), het lichaam en onze levensenergie.

Deze aanpak verschilt van de westerse behandelwijze.  De westerse geneeskunde gaat er vanuit dat communicatie van het gehele lichaam alleen via het zenuwstelsel plaatsvindt.

Volgens de TCM bestaat er nog een ander systeem, dat als een soort energetisch netwerk functioneert. Het stroomt in patronen door het lichaam en dit systeem wordt in het westen meridianen genoemd. Deze meridianen lopen onzichtbaar door en over het gehele lichaam. De energie die hierin stroomt wordt Qi genoemd. Door problemen of conflicten in deze energiestroom kunnen er ziektes of klachten ontstaan. Orgaansystemen kunnen verstoord  raken en klachten geven. Met behulp van acupunctuur kan men deze Qi weer doen stromen, een nieuw balans creëren en zo de manifestatie van dit conflict, een ziekte of klacht, genezen.

Er bestaan tal van meridianen, waarvan 12 hoofdmeridianen die verbonden zijn met een van de orgaansystemen van ons lichaam. Ze lopen symmetrisch links en rechts door ons lichaam en vormen zo samen een energetisch netwerk. Hierop liggen de acupunctuurpunten met elke hun eigen acties op het lichaam of de geest. Door het prikken en het manipuleren van de naald, kan de energie in de meridiaan worden gemanipuleerd, en zo het systeem en de orgaanfunctie waar deze mee correspondeert, beïnvloeden. Elk van deze punten staat in contact met een orgaan of met een bepaalde lichaamsfunctie. Zo zijn er punten die pijnstillend werken doordat bij het prikken stoffen in de hersenen worden vrijgemaakt (de zogenaamde endorfines), die dezelfde werking hebben als pijnstillers (morfine). Acupunctuur balanceert, harmoniseert, het zet aan om het lichaamssysteem pijnvrij en in harmonie te laten functioneren. Het werkt diep in op zowel uw lichamelijke als geestelijke welbevinden.

Westerse geneeskunde is een verklarende geneeskunde. De oorzaak en het ontstaan moet begrepen worden. Kan dat niet dan is er een probleem. Oosterse geneeskunde is meer beschouwend. Als er een klacht is, dan is er iets loos. Een TCM anamnese moet het probleem opsporen.

De afgelopen jaren wordt er steeds meer onderzoek gedaan naar de werking van acupunctuur. De resultaten zijn vaak zo spectaculair dat men er niet meer omheen kan. Er zijn al een tiental pijnpoli’s bij ziekenhuizen in Nederland waar acupunctuur wordt toegepast. In Groningen is op de universiteit al jaren de studierichting acupunctuur te volgen. De westerse wetenschap is met al zijn ontwikkelingen steeds beter in staat te ontdekken hoe acupunctuur nu werkt. En als men het begrijpt, dan pas werkt het……..

Hoe werkt acupunctuur volgens westerse onderzoekers. The gate control theorie

Het volgende artikel bevat het naar westers model gedane wetenschappelijke onderzoek naar de werking van acupunctuur, en de daaruit volgende verklarende theorie van :

  • De Endorphine theorie,
  • De neurotransmitter theorie, ( incl. de “Augmentation of Immunity” theorie ),
  • De circulatie- en vasodilatie theorie,
  • De “Gate control” theorie.

How does acupuncture work

There are numerous prevailing theories. By some process, acupuncture raises levels of triglycerides, specific hormones, prostaglandins, white blood counts, gamma globulins, opsonins, and overall anti-body levels. This is called the : “Augmentation of Immunity” Theory.

The “Endorphin” Theory states that acupuncture stimulatesthe secretions of endorphins in the body (specifically Enkaphalins).

The “Neurotransmitter” Theory states that certain neurotransmitter levels (such as Seratonin and Noradrenaline) are affected by acupuncture.

The “Circulatory” Theory states that acupuncture has the effect of constricting or dilating blood vessels. This may be caused by the body’s release of Vasodilaters (such as Histamine), in response to treatment.

The “Gate Control” Theory. According to this theory, the perception of pain is controlled by a part of the nervous system which regulates the impulse that will later be interpreted as pain. This part of the nervous system is called the “Gate”. If the gate is hit with too many impulses, it becomes overwhelmed, and it closes. This prevents some of the impulses from getting through. The first gates to close would be the ones that are the smallest. The nerve fibers that carry the impulses of pain are rather small nerve fibers called “C” fibers. These are the gates that close during acupuncture.

scientific nasa of acupunctureThere are many diseases that can be treated successfully by acupuncture or its related treatments. The most common ailments currently being treated are: lower backache, cervical spondylosis, condylitis, arthritic conditions, headaches of all kinds (including migraine), allergic reactions, general and specific use for analgesia (including surgery), and relief of muscles spasms. Likewise, very high success rates have been found in treating addictions to alcohol, tobacco (nicotine) and “hard’ drugs. It should be noted that acupuncture can rid the body of the physical dependency, but can not rid the mind of the habit (psychological dependency). Acupuncture used in conjunction with counseling and 12 step programs has proven to be remarkable effective. The efficacy of acupuncture treatment can be demonstrated by examining the results of case studies conducted by some reputable medical institutions. In conclusion, it is evident that acupuncture is an effective treatment modality which should be considered a valid form of treatment alongside other “alternative” modalities, as well as mainstream medicine. More and more insurance companies are discovering the cost effectiveness of acupuncture as both a preventative strategy for maintaining health and well being and an effective treatment of many chronic ailments for which Western medicine has no answer.

Bibliography

– Baxi, Dr. Nilesh and Dr.CH Asrani.Pyramid House Books. 1972. – Holden, Constance. Science, May 6, 1994, pg 770. – Lever, Dr. Ruth.Middlesex, England: Penguin Books, Ltd, 1987. – Lipner, Maxine. May/June, 1993, pg 31, 32, 85. – Moss, Dr. Louis. London, England: Elek Publishers, 1972. – Ponce, Pedro E. Chronicle of Higher Education, October 27, 1993. – Saslow, Linda.New York Times, November 6, 1994. – Warren, Dr. Frank Z. New York: Van Nostrand Reinhold Co., 1976.

This is copied from: www.acupuncture.com