De vijf natuurgerichte principes

Werkvormen.

De TCM, ofwel de Traditional Chinese Medicine, zoals de gangbare internationale term luidt, is de verzamelnaam voor de diverse vormen van Chinese geneeskunde. Naast acupunctuur maken Chinese kruiden, voeding, voedingspatronen, levenswijze, psychisch welzijn, enz. deel uit van het systeem. 

De TCM heeft haar wortels in het taoïsme. Een filosofie die uitgaat van de samenhang en het evenwicht tussen mens en omgeving op elk denkbaar niveau. De verbindende factor is het begrip “energie”. Energie die in zijn dichtste vorm materie wordt en in zijn meest ijle vorm zorgt voor kosmische processen.  Deze energie maakt ons onlosmakelijk verbonden met de wereld om ons heen. De beweging van energie, zowel binnen ons lichaam, als tussen ons en de buitenwereld, is een gevolg van de interactie tussen twee energetische tegenpolen, welke in het TCM yin en yang genoemd worden. De traditionele geneeskunst kijkt dus niet fragmentarisch, niet alleen naar de ziekte of klacht, maar naar de mens in zijn geheel.  Dit gehele systeem wordt dan gezien als de totale optelsom van het gehele fysieke, mentale, psycho-emotionele lichaam en alle verbanden die het heeft met de omringende wereld. De klacht is de manifestatie van een onbalans, een overbelasting of uitputting van een levenssysteem. Het behandelen van de klacht is het behandelen van de mens. Deze zal zich beter voelen, meer harmonie voelen, beter in zijn vel zitten.

  • Energie

Ons lichaam is een groot energetisch vat. Al de processen in het lichaam werken middels impulsen, overdracht, prikkels, opname en afstoten, enz. Zonder energie zou dit niet mogelijk zijn. Voor elk fysiologisch proces in het lichaam is er interactie nodig en zonder energie is er geen interactie.  Elk orgaan heeft energie nodig om te kunnen functioneren maar ook om zijn taak uit te kunnen voeren.  Energie is nodig om emotie te voelen, te reguleren, te verwerken.  Energie is nodig om te kunnen leven.

  • Prikkeloverdracht

Allerhande neurotransmitters, hormonen, enzymen en ga zo maar door, wisselen constant informatie uit en reguleren zo al onze lichaamsfuncties. Via de hersenen en onze organen wordt er door overdracht van stoffen (prikkels) gecommuniceerd met de rest van het lichaam. Als deze prikkeloverdracht goed functioneert, worden de signalen aan alle delen van het lichaam duidelijk doorgegeven. Ook emoties zijn prikkels en geven een lichamelijke (re)actie. Al deze prikkels moeten goed gemanaged worden, anders ontstaat er een disbalans en dus  problematiek.

  • Drainage

In onze hectische maatschappij worden ons lichaam en geest regelmatig belast met gifstoffen in geestelijke of stoffelijke vorm. Doordat ons lichaam hier dagelijks mee wordt verontreinigd, is er energie nodig om deze gifstoffen af te voeren. Indien de gifstoffen niet kunnen worden afgevoerd, kan dit invloed hebben op het communicatienetwerk van het lichaam waardoor er problematiek kan optreden of het genezingsproces kan beïnvloeden.

  • Voeding

Een goede voeding is nodig om het lichaam te voorzien van voedingsstoffen die we nodig hebben om optimaal te functioneren. Als het lichaam onjuiste voeding krijgt, kan dat leiden tot problematiek, klachten of ziekte.  Voeding heeft invloed op het functioneren van ons menselijk lichaam en op onze psyche.

Naast de fysieke vorm van voeding is er ook een geestelijke vorm van voeding. Zo worden we door dagelijks gevoed door bijvoorbeeld gedachten, emoties, verwachtingen en overtuigingen van anderen of jezelf. Dit kan je gedachten vergiftigen, je emoties bepalen, je levenslust beïnvloeden, je energie ontnemen.

  • Psyche

Fysieke, emotionele, mentale, spirituele en energetische aspecten van een mens zijn met elkaar verbonden en beïnvloeden elkaar. Het is daarom belangrijk om naast de fysieke gesteldheid, ook naar emoties en gedragspatronen te kijken. Door bewust te worden, kun je denk- en gedragspatronen herkennen en veranderen. Zoals gezegd, de mens wordt dagelijks gevoed door bijvoorbeeld gedachten, emoties, verwachtingen en overtuigingen van anderen of jezelf. Dit kan je gedachten vergiftigen, je emoties bepalen, je levenslust beïnvloeden, je energie ontnemen. Emoties zijn verbonden met orgaandynamica, dwz dat een bepaalde emotie invloed uitoefent op het functioneren van een orgaan, maar ook andersom, dat het niet goed functioneren van een orgaan invloed uitoefent op een bepaalde emotie. Het herstellen van de balans in deze zal niet alleen de orgaandynamica ten goede komen, maar ook de bijbehorende emotie zal meer in balans komen, en de mens voelt zo meer levensgeluk, harmonie en welzijn.

Behandelplan. 

Het aantal en de frequentie van behandelingen varieert sterk en is afhankelijk van de klacht en uw conditie. Er zijn acute aandoeningen die verdwijnen met een enkele behandeling, chronische klachten vereisen soms een serie van behandelingen. Als er sprake is van degeneratie of roofbouw over een langere periode kan een behandeling nodig zijn over een veel langere periode.

Het resultaat van de behandeling hangt niet alleen af van het acuut of en chronisch zijn van een klacht. We leven in een wereld die ons continu uit balans brengt, en niet altijd kunnen of willen we iets aan onze leefwijze veranderen. Bewustzijn en verantwoordelijk gedrag zijn eveneens een belangrijke factor. Vaak wordt daarom een behandeling aangevuld met een voedingsadvies en/of advies over slaap, rook en drink gewoonten.