Fybromyalgie

Fibromyalgie is een niet-gewrichtsgebonden ziektebeeld. Kenmerkend zijn spierpijn en drukpijnlijke punten verspreid over het lichaam. De spierpijn wordt doorgaans heviger na inactiviteit of blootstelling aan kou. Het syndroom gaat vaak gepaard met verschillende algemene klachten zoals slaapstoornissen, vermoeidheid, spierstijfheid en hoofdpijn.[1]

De naam fibromyalgie komt van ‘fibra’ (vezel), ‘mus’ (spier) en ‘algos’ (pijn) en betekent dus letterlijk ‘pijn van spieren en vezel(igbindweefsel)’. Om onderscheid te maken met de ziekte reumatoïde artritis wordt het ook wel weke-delenreuma genoemd. Bij fibromyalgie worden echter meestal geen ontstekingen gevonden.

Mogelijke oorzaken

De oorzaak voor fibromyalgie is volgens gangbare westerse medische normen nog niet bekend. Een studie uit 2003 suggereerde fybromyalgieeen verband met verstoring van de neuro-endocriene functies. Enkele andere mogelijke oorzaken die in de literatuur worden genoemd zijn:

  • Langdurige psychische stress of fysieke overbelasting
  • Een virale of bacteriële infectie
  • Een zware bevalling
  • Erfelijkheid. Fibromyalgie komt soms in dezelfde families, als een soort “cluster”, voor.

De thans geldende gedachte is echter dat fibromyalgie niet erfelijk is. Amerikaanse neurowetenschappers onderzochten de huid op de handen van een kleine groep fibromyalgie-patiënten en van een controlegroep. Ze zagen bij fibropatiënten een zeer grote hoeveelheid van een specifiek type zenuwvezels, genaamd arteriool-venulen. Dit kan de oorzaak zijn van spierpijn en andere pijn en ook van oververmoeidheid, meent neurowetenschapper Frank L. Rice (2013).[9][10][11] De onderzochte groep was te klein voor definitieve uitspraken.

strongHet is bij fibromyalgie erg belangrijk om langzaam, op geleide van de klachten, weer te gaan bewegen, te fietsen of te wandelen. Ook zwemmen in warm water kan een goed effect hebben. Door de beweging komt er weer een betere doorstroming in de spieren en op den duur nemen de klachten dan af. Dat beweging zeer belangrijk is, blijkt ook steeds meer uit modern biochemisch onderzoek. Het is wel zo dat het bewegen langzaam moet worden opgenomen, en langzaam moet worden opgevoerd. Anders werkt het averechts. Ook ontspanningsoefeningen en qigong oefeningen hebben een positieve invloed op de klachten.

Dieet en voedingssupplementen, zoals visolie, kunnen ook helpen. Magnesium, SAME en appelzuur worden ook vaak genoemd, maar zonder veel bewijs daarvoor.

Behandeling
De behandeling bestaat uit meerdere acupunctuur behandelingen en kruiden. Uit onderzoek is gebleken dat acupunctuur een bijzonder effectieve methode is. Het verlicht de pijn, geeft meer mobiliteit aan het lichaam, geeft meer energie en men voelt zich minder vermoeid, het sterkt en ontspant. Na een paar behandelingen zal men zich al beter voelen.