Henk Gerrits, uw acupuncturist

Door mijn belangstelling voor Aziatische kunsten bezocht ik vanaf de jaren ’80 China en Japan. Hier groeide mijn belangstelling voor de klassieke Chinese Geneeskunde. In 1997 startte ik met de HBO opleiding Klassieke Chinese acupunctuur bij een van de meest vooraanstaande opleidingsinstituten, de academie Qing Bai. Na mijn afstuderen in 2003 volgde ik aanvullende opleidingen zoals auriculo acupunctuur en het meer moderne electro acupunctuur.  Hiernaast volgde ik de afgelopen jaren tal van aanvullende opleidingen, trainingen en seminars, zoals de mastercourse Classical Acupuncture, voeding, lichaamsenergetica en tal van andere verdiepingen. Natuurlijk volgde ik ook de erkende HBO medische basisopleiding bij het HvNA te Arnhem.  Een regulier medische opleiding. Hieronder staat een kort curriculum van mij.

Ik heb de volgende opleidingen gedaan :TCM Masters
 • 1997 : HBO opleiding  Klassieke Chinese Geneeskunde.   (TCM)
 • 1999 : HBO opleiding klassieke acupunctuur.
 • 2003 : Auriculo – oorschelp acupunctuur. 
 • 2005 : Het meer moderne electro-acupunctuur.

Ik deed deze opleidingen bij de erkende HBO Academie voor Chinese Geneeskunde Qing Bai.  Voor informatie, zie : www.Qing-Bai.nl

 • 2008 : Master course Classical Acupuncture  (University of Chinese Taoistical Esoteric, the Netherlands)

Westers medische opleidingen :

 • 2003 : HBO Beroepsopleiding Medische Basiskennis
 • 2015 : HBO Beroepsopleiding Medische Basiskennis  (CPION opleiding volgens de zg. Plato norm, incl. psychosociale basisvakken (Psychologie, Psychopathologie en Farmacologie). )

Een regulier medische HBO scholing dus. Ik deed deze bij de HvNA, de Hogeschool voor Natuurgeneeswijzen te Arnhem in 2003. In 2015 werden een aantal criteria mbt HBO opleidingen en hun lesprogramma’s eensluidend aangescherpt en ontstond de zg. Plato norm. In 2015 heb ik deze nieuwste HBO medische basis opleiding volgens de Plato norm gedaan bij de HvNA te Arnhem. Voor informatie, zie : www.hvna-opleidingen

Hiernaast volgde ik de afgelopen 15  jaar de volgende aanvullende  opleidingen of cursussen:

Diagnostiek: Lao-Tze31

 • Strategie van de differentiaal diagnose
 • Praktische diagnostiek
 • The practice of Prof. Wang Xinlu
 • Ba Gang, the eight diagnostic principles

Voeding:

Voeding heeft invloed op uw fysieke en mentale gesteldheid, uw energie en kan een scala van klachten uitlokken. Ieder mens heeft een uniek spijsverteringssysteem en voeding kan een reactie oproepen die heel persoonlijke klachten geeft zoals b.v. allergieën, eczemen, hoofdpijnen, enz.

 • De energetica van voedingvoeding en Wu Xhing
 • Voeding volgens de 5 elementen

Specialisaties: De afgelopen jaren heb ik mij gespecialiseerd in de onderstaande klachten:

 • De behandeling van fybromyalgie
 • Conceptie- en fertiliteit problematiek
 • Pijnbestrijding
 • Menopauzale klachten
 • Stressmanagement / burn-out problematiek
 • de behandeling van sciatica (ischias)

Psyche gerelateerde pathologie: Fysieke klachten kunnen ontstaan uit een disharmonie tussen uw mentale welbevinden of psyche, uit sterke of langdurige emoties en uw heel persoonlijke fysiologie, m.a.w. de werking van uw organen en stofwisseling. Dit kan een scala aan klachten uitlokken, vandaar mijn interesse in deze.

 • HBO persoonlijkheidsleer
 • Typologie en persoonlijkheid / The 5 phase constitutional types
 • Karakterstructuren en typologie
 • Typologie volgens de TCM ( Joseph Muller )
 • Qi Qing, the seven emotions
 • Wu Shen, the five psychic aspects

Aanvullende opleidingen / cursussen:

 • Advanced Needling techniques
 • Classical Needling techniques
 • Lichaamsenergetica en ademhaling
 • Lichaamsbeweging en energetica
 • Qi Heng Zhi Fu, the extraordinary organs
 • Bi-syndromes, classification and treatment
 • Chrono acupuncture
 • Acupuncture  and chronic pain
 • The treatment of fybromyalgia
 • Treating Headaches and Migraines
 • The treatment of sciatica (ischias)
 • the treatment of musculorskeletal pain (pijn van de botten, pezen, spieren of ligamenten)

De wetgever, maar ook de beroepsvereniging, vereist elk jaar een aantal uren aanvullende opleiding en bijscholing.  Zie hierboven genoemde opleidingen. Hiernaast volg ik elk jaar:

 • Intervisie en/of supervisie mbt TCM gerelateerde onderwerpen als:
 • Voeding
 • TCM anamnese en diagnostiek
 • Beroepsvaardigheden zoals naaldtechnieken, strategie in prikrecepten, puntcombinaties en lichaamsenergetica.

Waarborg, aansluiting en vergoedingen

Door het volgen van een HBO opleiding in klassieke Acupunctuur en de HBO opleiding Regulier Medische Basiskennis volgens de nieuwste Plato normering, en een jaarlijkse verplichting tot praktijk controle en na- en bijscholing, kon ik mij aansluiten bij een erkende reguliere beroepsvereniging.  Zo wordt een waarborg voor een verantwoorde behandeling bereikt en kunnen patiënten hun kosten bij vrijwel alle zorgverzekeraars declareren. Voor meer informatie over vergoedingen kijk onder de knop “de zorgverzekeraar/vergoeding”.