Acupunctuur

Klassieke Chinese Geneeskunde

Acupunctuur is al ruim 3500 jaar een van de methodes van de Traditionele Chinese Geneeskunde (TCM). De Traditionele Geneeskunde beschouwt de mens altijd als geheel, in samenhang met zijn omgeving, achtergrond, leefomstandigheden, voedingsgewoontes, enz. Het lichaam en geest zijn een twee-eenheid welke in harmonie met elkaar moeten  samenwerken. Bij conflicten zoals sterke emoties, stagnatie, blokkades, een tekort of teveel aan activiteit e.d. heeft dat zijn weerslag op het lichaam. Bij langdurende conflicten wordt de lichaamsenergetica verstoord en dan ontstaat er ziekte. Andersom, als het lichaam ziek wordt, verstoord dit de harmonie van ons bewustzijn, ons mentale welbevinden.

Meridian2Het TCM kent het denkraam “San Bao”, vertaald als “de drie schatten”. De samenwerking en harmonie tussen de Geest, (ons bewustzijn), het lichaam en onze levensenergie.

Deze aanpak verschilt van de westerse behandelwijze.  De westerse geneeskunde gaat er vanuit dat communicatie van het gehele lichaam alleen via het zenuwstelsel plaatsvindt.

Volgens de TCM bestaat er nog een ander systeem, dat als een soort energetisch netwerk functioneert. Het stroomt in patronen door het lichaam en dit systeem wordt in het westen meridianen genoemd. Deze meridianen lopen onzichtbaar door en over het gehele lichaam. De energie die hierin stroomt wordt Qi genoemd. Door problemen of conflicten in deze energiestroom kunnen er ziektes of klachten ontstaan. Orgaansystemen kunnen verstoord  raken en klachten geven. Met behulp van acupunctuur kan men deze Qi weer doen stromen, een nieuw balans creëren en zo de manifestatie van dit conflict, een ziekte of klacht, genezen.

Er bestaan tal van meridianen, waarvan 12 hoofdmeridianen die verbonden zijn met een van de orgaansystemen van ons lichaam. Ze lopen symmetrisch links en rechts door ons lichaam en vormen zo samen een energetisch netwerk. Hierop liggen de acupunctuurpunten met elke hun eigen acties op het lichaam of de geest. Door het prikken en het manipuleren van de naald, kan de energie in de meridiaan worden gemanipuleerd, en zo het systeem en de orgaanfunctie waar deze mee correspondeert, beïnvloeden. Elk van deze punten staat in contact met een orgaan of met een bepaalde lichaamsfunctie. Zo zijn er punten die pijnstillend werken doordat bij het prikken stoffen in de hersenen worden vrijgemaakt (de zogenaamde endorfines), die dezelfde werking hebben als pijnstillers (morfine). Acupunctuur balanceert, harmoniseert, het zet aan om het lichaamssysteem pijnvrij en in harmonie te laten functioneren. Het werkt diep in op zowel uw lichamelijke als geestelijke welbevinden.

Westerse geneeskunde is een verklarende geneeskunde. De oorzaak en het ontstaan moet begrepen worden. Kan dat niet dan is er een probleem. Oosterse geneeskunde is meer beschouwend. Als er een klacht is, dan is er iets loos. Een TCM anamnese moet het probleem opsporen.

De afgelopen jaren wordt er steeds meer onderzoek gedaan naar de werking van acupunctuur. De resultaten zijn vaak zo spectaculair dat men er niet meer omheen kan. Er zijn al een tiental pijnpoli’s bij ziekenhuizen in Nederland waar acupunctuur wordt toegepast. In Groningen is op de universiteit al jaren de studierichting acupunctuur te volgen. De westerse wetenschap is met al zijn ontwikkelingen steeds beter in staat te ontdekken hoe acupunctuur nu werkt. En als men het begrijpt, dan pas werkt het……..

Oorschelp-acupunctuur of auriculo-acupunctuur

Oorschelp-acupunctuur of auriculo therapie is het gebruik van de oorschelp voor diagnostische en therapeutische doeleinden.  acu earDe Franse neuroloog Dr. Paul Nogier maakte een studie van de ooracupunctuur en hij ontdekte o.a. de fysiologische verbanden tussen het oor en het menselijke embryo. Tevens slaagde hij erin de diversen reflexgebieden in kaart te brengen. Hij ontdekte dat een lichte aanraking van een specifiek punt op de oorschelp een voelbare verandering van de polsslag van de patiënt veroorzaakte. Dit specifieke oorpunt was een reflex-somatotopie van een pathologie elders in het lichaam. Raakte hij de oorschelp op een andere plaats aan, dan gebeurde er niets met de polsslag. Dr. Nogier noemde dit verschijnsel het Vasculair Atonoom Signaal (VAS). Van daaruit ontwikkelde hij de neurologische auriculo-cardiac reflex (A.C.R. reflex). Hiermee kon de interactie tussen lichamelijke (somatisch), psychische en emotionele problemen verklaard worden, en verstoringen en pathologien in het lichaam opgespoord en behandeld worden. Hiermee gaf hij de auriculotherapie een wetenschappelijk onderbouwd fundament.

Het therapiegebied strekt zich uit over het hele menselijke lichaam en is zeer uitgebreid. Met name het bewegingsapparaat, banden, pezen, spieren en gewrichten evenals de rug reageren verbluffend op auriculoacupunctuur. Deze westers-wetenschappelijke verklaring zoals ontdekt door dr. P. Nogier, de President of the Medical Study group of Lyon (France) geniet wereldwijde erkenning. Hij legde de neurologische auriculo-cardiac reflex (A.C.R. reflex) als wetenschappelijke basis voor de oor-acupunctuur therapie, en geniet internationale erkenning over heel de wereld.

Behandeling

Er worden een aantal naaldjes in het oor ingebracht en deze blijven daar ongeveer 20 minuten in zitten. Daarna worden deze verwijdert. Soms wordt er ook een heel klein verblijfsnaaldje geplaatst. Deze mag er maximaal 8 dagen in blijven zitten. Het is een eenvoudige, makkelijk toegangbare, erg effectieve vorm van acupunctuur.

Het is een veelgebruikte methode voor bv klachten van het bewegingsapparaat, maar ook voor het behandelen van rokers die willen stoppen. Het is een erg effectieve methode en een slagingspercentage van meer dan 90 % !! in twee of drie behandelingen.

Electro acupunctuur

elelctro acupunctureappElectro acupunctuur is een moderne methodiek waarbij de acupunctuurpunten middels electro-stimulatie worden gestimuleerd. Het is een absoluut veilige en pijnloze behandelmethode. De methode welke ik hierbij hanteer is de methode zoals ontwikkeld door Prof. J.S. Han. Hij deed onderzoek in het Neuro-science Research Institute of the University of Beijing. Hij ontwikkelde een methode waarbij een hoge- en lage frequentie elkaar afwisselen. Het resultaat is dat de hersenen een aantal neurotransmitters vrijgeven die meteen pijnstillend werken en een aantal neurotransmitters welke op langere termijn pijnstillend werken. Deze methode zet het lichaam aan tot reparatie en herstel, waarbij erg snel als resultaat merkbaar is.

Deze methode is een erg effectieve manier voor mn. klachten van het bewegingsapparaat en pijn bestrijding. Na het inbrengen van de naaldjes worden deze verbonden met het electro apparaat. Hiermee worden de acupunctuurpunten gestimuleerd middels een afwisselend programma van pulsjes. Het is absoluut veilig en pijnloos en geeft verbazingwekkend goede resultaten.