Privacy (AVG)

Op de volgende wijze wordt conform de nieuwe AVG wetgeving welke 25 mei 2018 inging omgegaan met uw persoonsgegevens. (privacy)

Privacyreglement

Voor een behandeling wordt er altijd een dossier (statuskaart) opgemaakt. Dit is een wettelijke plicht, opgelegd door de WBGO (wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst).

Uw dossier bevat, onder andere uw naam, adres, geboortedatum, zorgverzekeraar en telefoonnummer.
Daarnaast bevat uw dossier medische gegevens over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Uw privacy wordt op de volgende manier gewaarborgd:
– geen verstrekking van uw persoonlijke gegevens;
– een geheimhoudingsplicht inzake uw medische gegevens.
– onbevoegden hebben geen toegang tot uw gegevens.

Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de medische gegevens in uw dossier. Ik heb hiervoor een wettelijke geheimhoudingsplicht (medisch beroepsgeheim *).
–  Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze kunt  declareren bij uw zorgverzekeraar.
Dit zijn: uw naam, geboortedatum, naam en relatienummer van uw zorgverzekering, uw adres, de datum van de behandeling en de behandelmethode. ( acupunctuur / elektroacupunctuur, etc.)

De medische gegevens uit uw dossier kunnen alleen met uw expliciete (schriftelijke) toestemming  mogelijk ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
– Om andere zorgverleners te informeren, bijv. als de therapie is afgerond of bij verwijzing naar een andere behandelaar.
– Voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn afwezigheid.

De persoonlijke gegevens uit uw dossier zullen voor de volgende doelen gebruikt worden:

– Uw NAW-gegevens, (al dan niet uw telefoonnummer en emailadres) worden gebruikt voor correspondentie met u inzake afspraken,  behandeling en facturering.
– Een klein deel van de gegevens uit uw dossier (naam, adres, behandeldata) wordt gebruikt voor de facturering.
– En voor eigen factuur administratie, controle en verantwoording.

Bewaartermijnen

– De medische gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de Wet op de Behandelovereenkomst wordt vereist, 20 jaar bewaard.
– De persoonlijke gegevens in het cliëntendossier blijven 20 jaar bewaard;

Onderstaand ziet u een overzicht van de door mij bewaarde persoonsgegevens:
– naam
– geb. datum
– adresgegevens
– geslacht
– uw tel nummer
– eventueel uw huisarts
– voorgeschreven medicatie
– uw zorgverzekering
– de anamnese
– uw diagnose
– de behandelwijzen / puntstrategie en of prikrecept
– eventueel geadviseerde/gebruikte kruiden

(* art. 457 van Boek 7 van het Burgerlijk wetboek en art. 88 van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG)

Deze website plaatst de volgende cookies:

  • Functionele cookies die nodig zijn om deze website goed te laten werken. 
  • Analytische cookies die vertellen hoe deze website werkt. 
  • Deze website registreert GEEN privacy gevoelige informatie.