Voeding

Voeding.

VoedingDe Chinese geneeskunde beschrijft de energetica van voedsel, de fysiologie, het transport en transformatieproces én de individueel gerichte verteringsprocessen en heeft een persoonlijke, individuele, ervaringsgerichte benadering. De mens in zijn geheel staat centraal.
De moderne westerse voedingsleer – gebaseerd op biochemie – richt zich op de microprocessen, zoals analyse en werking van voedingstoffen en het spijsverteringssysteem op celniveau. De laatste jaren is er veel onderzoek verricht en daardoor veel kennis verkregen over de invloed van voedingsmiddelen op uw gezondheid en welbevinden.
 
De voedingsleer met zijn bio-energetische inzichten levert een onmisbare bijdrage waar het gaat om het definiëren van kwaliteit en vitaliteit van voedsel. Oosterse en westerse opvattingen en onderzoek mbt gezondheid en welbevinden leveren sprankelende nieuwe inzichten op. 
 
•Voeding heeft invloed op ons gestel of constitutie, onze dagelijkse energie en geestesgesteldheid.
•Elk mens heeft een uniek spijsverteringssysteem dat vraagt om een individuele benadering. Deze individuele fysiologie bepaalt wat voedsel met ons doet. Voeding kan fysiologisch schadelijk zijn en kan allerlei klachten uitlokken. 
•Alleen voeding die past op uw fysiologisch gestel en levenswijze zal uw gezondheid en welbevinden ondersteunen.
•Voeding is naast passende beweging en een emotioneel stabiele geest belangrijk voor uw mentale en fysieke welbevinden.
 
Voeding heeft dus veel invloed op uw gestel en uw gezondheid.  Het gebruik van voedingsmiddelen kan allerlei klachten uitlokken of veroorzaken zoals bv. eczeem, osteoporose, irritaties, onwel voelen, hartklachten, overgewicht, hoofdpijnen, migraine, gewrichtsklachten, spierpijn, enz. enz. Vaak hebben we zelf niet goed in de gaten wat voor ons nu wel en wat nu (misschien even) niet goed is. Wat ons lichaam wel goed kan verdragen of niet verandert ook. Wat je lichaam vroeger makkelijk aankon, kan nu anders zijn, immers we worden ouder en onze stofwisseling verandert. Voeding die past bij je lichaamsbouw, je stofwisseling,  je bezigheden, je activiteiten, enz. is dus belangrijk!